main content

post area

متن اهنگ صبح روشن از محمد قاسمی:
نوبت خنده ی ما رسیده شب از این غصه ها دل بریده
دامنش از ستاره درخشان عین روز روشن دشت ایران
زیر این سقف دلا سبز میشه
دیگه عین بهاره همیشه این روزا واسه قلب من عیده
زود بخند فردا رو خوب کی دیده
زود بخند فردا رو خب کی دیده
عید تا با همیم تا کنار همیم همو تنها نمیزاریم
روزای خوبمون تو همین خنده هاست
من و تو عین بهاریم
مهربون بودنه راز خوشبختی مون اینه اتحاد ماها
قطره بارونا از توی نادونا کنار هم میشه دریا
عیده و جشن و شور و سروره
خوبه امروز غمامون به دوره یادم اومد دعا کرده بودم
از ته دل از عمق وجودم
کشورم تو بهارون بمونه با همیم شب اینارو بدونه
با همیم تا ابد عشق همین جاست
راه امید مون روبه فرداست
راه امیدمون رو به فرداست
عیده تا باهمیم تا کنار همیم همو تنها نمیزاریم
روزای خوبمون تو همین خنده هاست
منو تو عین بهاریم
مهربون بودنه راز خوشبختی مون اینه اتحاد ماها
قطره بارونا از توی ناودونا
کنار هم میشه دریا